Dem Licht Christi folgen

Der Weg, den du gehst, ist zu abschüssig Do. 1. September 2022
Fr.  2. September 2022
17:00 Uhr
14:00 Uhr
Sinnbilder der sündigen Seele (1) Sa. 3. September 2022
Mo. 5.September 2022
Do.8. September 2022
Fr. 9. September 2022
21:15 Uhr
18:00 Uhr
17:00 Uhr
11:00 Uhr
Sinnbilder der sündigen Seele (2) Sa. 10. September 2022
Mo. 12. September 2022
Do.15. September 2022
Fr. 16. September 2022
13:00 Uhr
18:00 Uhr
17:00 Uhr
11:00 Uhr
Teilen wirkt Wunder Sa. 17. September 2022
Mo. 19. September 2022
Di. 20. September 2022
Do. 22. September 2022
Fr. 23. September 2022
13:00 Uhr
10:00 Uhr
14:00 Uhr
17:00 Uhr
11:00 Uhr
Brot für das Leben Sa. 24. September 2022
Do. 29. September 2022
Fr. 30. September 2022
13:00 Uhr
17:00 Uhr
11:00 Uhr
Pfarrer Dr. Peter Dyckhoff im K-TV